Psychoterapia rodzin

Oferta

Psychoterapia rodzin

Psychoterapia rodzin to forma psychoterapii, która koncentruje się na pracy z rodziną jako całością, a nie tylko na jednym jej członku. Celem terapii rodzinnej jest zrozumienie wzajemnych relacji i zachowań w rodzinie oraz rozwiązanie problemów, które wpływają na jej funkcjonowanie. Terapia ta jest skierowana zarówno do rodzin z dziećmi, jak i bez nich. Terapia rodzinna może pomóc w rozwiązywaniu różnych problemów, takich jak trudności w komunikacji między członkami rodziny, problemy z wychowywaniem dzieci, konflikty między partnerami, zaburzenia emocjonalne u jednego lub kilku członków rodziny, kłopoty związane z chorobą lub śmiercią bliskiej osoby oraz wiele innych. Terapia rodzinna może również pomóc w przeciwdziałaniu powstawaniu problemów oraz w budowaniu więzi rodzinnych.

Warto rozważyć terapię rodzin, gdy:

  • W rodzinie pojawiają się konflikty, które trudno rozwiązać.
  • Członkowie rodziny mają problemy z komunikacją, nie umieją porozumieć się ze sobą.
  • W rodzinie pojawiają się problemy emocjonalne, takie jak depresja, lęki, zaburzenia jedzenia czy uzależnienia.
  • Pojawiają się problemy z wychowywaniem dzieci, na przykład trudności z ich dyscyplinowaniem lub związane z trudnym zachowaniem dziecka.
  • W rodzinie pojawiają się problemy finansowe lub zdrowotne, które wpływają na relacje między członkami rodziny.

    Terapia rodzinna może pomóc rodzinie w poprawie relacji między jej członkami, zwiększeniu zrozumienia i empatii, a także w radzeniu sobie z trudnościami. Psychoterapeuta pracuje z rodziną, pomagając jej w rozpoznaniu i zrozumieniu wzajemnych potrzeb, emocji, wartości oraz stylów komunikacji. W czasie sesji terapeutycznych rodzina uczy się skutecznej komunikacji, radzenia sobie z konfliktami oraz wzmacniania więzi między sobą.
Scroll to Top