INTERWENCJA KRYZYSOWA

Oferta

Interwencja kryzysowa

Interwencja kryzysowa to proces pomocy psychologicznej, którego celem jest natychmiastowa reakcja na sytuację kryzysową. Może to być sytuacja zagrażająca życiu, taka jak samobójstwo, lub sytuacja, która prowadzi do emocjonalnego wyczerpania, takie jak utrata pracy, śmierć bliskiej osoby lub kryzys rodzinny. Interwencja kryzysowa ma na celu zminimalizowanie negatywnych skutków kryzysu oraz zapewnienie osobie w kryzysie bezpieczeństwa i wsparcia emocjonalnego. W procesie interwencji kryzysowej, psycholog/interwent kryzysowy może wykorzystać różne metody, takie jak słuchanie, zadawanie pytań, udzielanie informacji, a także techniki relaksacyjne i terapeutyczne. Interwencja kryzysowa stosowana jest w sytuacjach nagłych, wymagających szybkiej reakcji i pomocy.

Mogą to być między innymi: samobójstwo lub próba samobójcza wypadek lub katastrofa napaść, przemoc lub molestowanie seksualne zaburzenia emocjonalne, takie jak depresja, lęki lub zaburzenia afektywne dwubiegunowe (maniakalno-depresyjne) utrata pracy lub problemy finansowe problemy rodzinne, takie jak rozwód, przemoc domowa lub utrata dziecka.

Interwencja kryzysowa może pomóc osobie w kryzysie w radzeniu sobie z sytuacją, zmniejszyć poziom stresu i lęku, poprawić samopoczucie i zwiększyć poczucie bezpieczeństwa. Może też prowadzić do dalszej terapii i długoterminowej pomocy psychologicznej.

Scroll to Top