centrum zdrowia psychicznego

Nasza oferta

LECZENIE PSYCHIATRYCZNE 

Psychiatria to dziedzina medycyny, która zajmuje się diagnozowaniem, leczeniem i zapobieganiem zaburzeniom psychicznym.

KONSULTACJE PSYCHOLOGICZNE

Służą do uzyskania wsparcia i porady w zakresie problemów emocjonalnych, zachowania i codziennego funkcjonowania.

INTERWENCJA KRYZYSOWA

To proces pomocy psychologicznej, którego celem jest natychmiastowa reakcja na sytuację kryzysową

PSYCHOTERAPIA INDYWIDUALNA

Forma terapii, która wykorzystuje metody psychologiczne w celu poprawy zdrowia psychicznego, emocjonalnego i zachowania.

PSYCHOTERAPIA PAR

Forma psychoterapii skierowana do par, które borykają się z trudnościami w swoim związku i chcą poprawić swoje relacje.

PSYCHOTERAPIA RODZIN

Forma psychoterapii, która koncentruje się na pracy z rodziną jako całością, a nie tylko na jednym jej członku.

TERAPIA SEKSUOLOGICZNA

Terapia seksuologiczna to forma terapii, która koncentruje się wokół pracy nad problemami związanymi z seksualnością i intymnością.

DIAGNOZA PSYCHOLOGICZNA

Diagnoza psychologiczna to proces oceny i określenia problemów emocjonalnych, zachowań i myśli, z którymi pacjent się boryka.

DLA DZIECI I MŁODZIEŻY

Dostęp do różnych form pomocy psychologicznej, które mogą pomóc im
w radzeniu sobie z trudnościami emocjonalnymi, zachowaniem i rozwojem. 

TERAPIA GRUPOWA

Forma oddziaływania terapeutycznego, która odbywa się w grupie osób pod przewodnictwem kwalifikowanego terapeuty.

Scroll to Top