Dla dzieci I młodzieży

Oferta

Dla dzieci i młodzieży

Dzieci i młodzież, przy nieodzownym wsparciu rodziców bądź opiekunów, mają dostęp do różnych form pomocy psychologicznej, które mogą pomóc im w radzeniu sobie z trudnościami emocjonalnymi, zachowaniem i rozwojem.

Oto kilka popularnych form pomocy psychologicznej dla dzieci i młodzieży:

  • Terapia indywidualna – psychoterapia prowadzona przez specjalistę w dziedzinie psychologii lub psychiatrii, który pomaga dziecku lub nastolatkowi w rozwiązaniu problemów emocjonalnych, takich jak depresja, lęk, stres czy problemy z zachowaniem.
  • Terapia rodzinna – psychoterapia prowadzona wraz z rodziną, w której terapeuta pomaga rodzinie w rozwiązaniu problemów, które wpływają na zachowanie dziecka lub nastolatka.
  • Terapia grupowa – psychoterapia prowadzona w grupie dzieci lub młodzieży, w której uczestnicy dzielą się swoimi doświadczeniami i otrzymują wsparcie od innych.
  • Poradnictwo szkolne – pomoc psychologiczna dostępna w szkole, która ma na celu pomóc uczniom w radzeniu sobie z problemami emocjonalnymi i edukacyjnymi.
  • Psychoterapia online – psychoterapia, która odbywa się przez internet i może być prowadzona przez specjalistę w dziedzinie psychologii lub psychiatrii.

Warto skierować dziecko lub nastolatka do psychologa lub psychiatry, gdy:

  • Widzisz u niego zmiany w nastroju, takie jak długotrwały smutek, nadmierny lęk, rozdrażnienie, gniew lub apatię.
  • Dziecko lub nastolatek zaczyna sobie szkodzić poprzez samookaleczanie, nadużywanie substancji chemicznych lub wykonywanie niebezpiecznych zachowań.
  • Problemy emocjonalne dziecka lub nastolatka wpływają na jego codzienne funkcjonowanie, takie jak trudności w nauce lub w relacjach z rówieśnikami.
  • Widzisz u dziecka lub nastolatka zmiany w zachowaniu, takie jak agresja, nieposłuszeństwo lub brak koncentracji.
  • Dziecko lub nastolatek przeżył traumatyczne wydarzenie, takie jak wypadek samochodowy, śmierć bliskiej osoby lub przemoc domową.
Scroll to Top