Anna wróbel

Nasz zespół

PSYCHOLOG

Paula Florczyk

Z wykształcenia – ale także z pasji i zamiłowania – jestem psycholożką. Ukończyłam dzienne 5-letnie studia magisterskie z psychologii na Uniwersytecie Wrocławskim, realizując specjalność kliniczną oraz studium interwencji kryzysowej w nurcie humanistycznym i poznawczo-behawioralnym w Instytucie Terapii Poznawczo-Behawioralnej. Aktualnie odbywam czteroletnie szkolenie podyplomowe do Certyfikatu Psychoterapeuty w Szkole Psychoterapii Poznawczo– Behawioralnej Uniwersytetu SWPS, rekomendowanej przez PTTPB, pod kierownictwem dr Agnieszki Popiel i dr Ewy Pragłowskiej. Szkolę się w obszarach obejmujących tematykę neuroróżnorodności ADHD i wsparcia okołoporodowego – szczególnie bliska jest mi praca z doświadczeniem straty bądź trudnej płodności. Swoją wiedzę i doświadczenie zawodowe zdobyłam pracując
w Oddziale Klinicznym Psychiatrycznym i Psychogeriatrycznym Kliniki Psychiatrii Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego we Wrocławiu, gdzie udzielałam indywidualnej
i grupowej pomocy psychologicznej pacjentom z zaburzeniami afektywnymi, lękowymi, psychotycznymi, neurorozwojowymi, psychosomatycznymi, osobowości i uzależnieniami.

Prowadzę wspierające konsultacje w ramach poradnictwa psychologicznego, diagnozy psychologicznej i interwencji kryzysowej, a także terapię grupową. Jako psycholożka pracuję integratywnie, indywidualnie dopasowując metodę i narzędzia pracy do charakterystyki trudności, zgłaszanej przez pacjenta. Wyjątkowo bliskie jest mi podejście III fali terapii poznawczo-behawioralnej, szczególnie terapia schematów oraz terapia akceptacji i zaangażowania (ACT), psychoterapia oparta na analizie funkcjonalnej, czy nurt humanistyczno-egzystencjalny. Pracuję z osobami pełnoletnimi, doświadczającymi kryzysów relacyjnych, sytuacyjnych bądź rozwojowych. Niezmiernie cenię możliwość towarzyszenia drugiej osobie w procesie zdrowienia i wprowadzania upragnionych zmian, mających na celu poprawę jakości życia. W kontakcie z pacjentem bardzo ważne jest dla mnie zbudowanie relacji pełnej empatii, życzliwości, uważności, poczucia bezpieczeństwa, ciepła, zaufania i poszanowania granic. Swoją pracę poddaję regularnej superwizji. Jestem psycholożką przyjazną osobom LGBTQIAP+ i ich bliskim.

Zapisy czasowo wstrzymane.

Obszar pomocy psychologicznej:

 • Zaburzenia lękowe
 • Zaburzenia nastroju
 • Zaburzenia somatyczne
 • Zaburzenia osobowości
 • Niskie poczucie własnej wartości
 • Zaburzenia psychotyczne
 • Zaburzenia adaptacyjne
 • Zaburzenia funkcji poznawczych
 • Neuroróżnorodność (ADHD)
 • Uzależnienia
 • Kryzys przemocy
 • Kryzys żałoby/straty
 • Kryzys okołoporodowy
 • Kryzys utraty zdrowia
 • Kryzys suicydalny
 • Kryzys relacyjny
 • Stres
 • Inne zaburzenia psychiczne
Scroll to Top