Anna wróbel

Nasz zespół

PSYCHOLOG

Paula Florczyk

Nazywam się Paula Florczyk, z wykształcenia – ale także z pasji i powołania – jestem psycholożką. Ukończyłam dzienne 5-letnie studia magisterskie z psychologii na Uniwersytecie Wrocławskim, realizując specjalność kliniczną oraz studium interwencji kryzysowej w Instytucie Terapii Poznawczo-Behawioralnej. Aktualnie szkolę się w obszarze interwencji, terapii, pomocy i wsparcia psychologicznego w obszarze okołoporodowym. Swoją wiedzę i doświadczenie zawodowe zdobyłam pracując w Oddziale Klinicznym Psychiatrycznym i Psychogeriatrycznym Kliniki Psychiatrii Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego we Wrocławiu, gdzie udzielałam indywidualnej pomocy psychologicznej pacjentom z zaburzeniami afektywnymi, lękowymi, psychotycznymi, neurorozwojowymi, psychosomatycznymi i osobowości oraz prowadziłam zajęcia grupowe, w tym trening funkcji poznawczych i umiejętności interpersonalnych. 

Jako psycholożka pracuję integratywnie, indywidualnie dopasowując metodę i narzędzia pracy do charakterystyki trudności, zgłaszanej przez pacjenta. Wyjątkowo bliskie jest mi podejście III fali terapii poznawczo-behawioralnej – szczególnie terapia schematów i ACT – czy nurt humanistyczno-egzystencjalny. Pracuję z osobami pełnoletnimi, doświadczającymi kryzysów relacyjnych, sytuacyjnych bądź rozwojowych. Niezmiernie cenię możliwość towarzyszenia drugiej osobie w procesie zdrowienia i wprowadzania upragnionych zmian, mających na celu poprawę jakości życia. W kontakcie z pacjentem bardzo ważne jest dla mnie zbudowanie relacji pełnej empatii, uważności, poczucia bezpieczeństwa, zaufania i poszanowania granic. Swoją pracę poddaję regularnej superwizji. Jestem psycholożką otwartą i przyjazną osobom LGBTQIA+.

Zapisy czasowo wstrzymane.

Obszar pomocy psychologicznej:

 • Zaburzenia lękowe
 • Zaburzenia nastroju
 • Zaburzenia somatyczne
 • Zaburzenia osobowości
 • Niskie poczucie własnej wartości
 • Zaburzenia psychotyczne
 • Zaburzenia adaptacyjne
 • Zaburzenia funkcji poznawczych
 • Uzależnienia
 • Kryzys przemocy
 • Kryzys żałoby/straty
 • Kryzys okołoporodowy
 • Kryzys utraty zdrowia
 • Kryzys suicydalny
 • Kryzys relacyjny
 • Stres
 • Inne zaburzenia psychiczne
Scroll to Top