„Świadomość jest pierwszym krokiem do uzdrowienia.”

KIM JESTEŚMY?

Witamy w MEDIANIE

MEDIANA powstała z myślą o ochronie zdrowia psychicznego

  • doskonaleniu standardów leczenia i opieki klinicznej;
  • upowszechnieniu dostępności specjalistów dla osób potrzebujących wsparcia psychologicznego i psychiatrycznego;
  • zwiększeniu świadomości społecznej w dobie doznawanych wyzwań i kryzysów psychicznych poprzez aktywne działania psychoedukacyjne oraz terapeutyczne.
Nasz cel

Od początku istnienia MEDIANY Centrum Zdrowia Psychicznego naszym głównym celem było stworzenie bezpiecznej i otwartej przestrzeni – pełnej empatii, zaufania, zrozumienia i uważności – w której będziesz mogła_mógł zatroszczyć się o swoje zdrowie psychiczne. Dbając o dobrostan naszych pacjentów, bliskie jest nam podejście holistyczne, czyli spojrzenie na człowieka jako na jedność psychofizyczną. Zatem w naszej placówce masz możliwość odbycia zarówno konsultacji psychiatrycznej, jak i psychologicznej a także psychoterapii indywidualnej, par oraz rodzin.

Misja i wizja

Misją MEDIANY jest dbałość i troska o kondycję psychofizyczną pacjentów. Nasz zespół – z zawodowego powołania, ale także z zamiłowania do psychologii i psychiatrii – pragnie udzielać pomocy osobom doświadczającym trudności psychicznych. Zapewniamy, że opieka medyczna jest udzielana przez najbardziej doświadczonych psychiatrów i psychologów psychoterapeutów. Nasze konsylium nieustannie podnosi swoje kwalifikacje, biorąc udział w specjalizacyjnych szkoleniach i konferencjach naukowych oraz poddając swoją pracę regularnej superwizji, a także uczestnicząc w spotkaniach interwizyjnych całego zespołu. 

Naszą wizją jest świadczenie profesjonalnej opieki medycznej w obszarze zdrowia psychicznego, w zgodzie z zachowaniem zasad etyki zawodowej oraz praw pacjenta. Pragniemy przywrócić ludziom sprawczość i wiarę w odczuwanie pełnej radości oraz w satysfakcjonującą codzienność..

psycholog-mediana-wroclaw

Profesjonalna
opieka zdrowotna

Wsparcie dla pacjentów
i ich rodzin

Bezpieczne i komfortowe
środowisko

Indywidualizacja procesu
leczenia

Ciągłość opieki

Dostępność i elastyczność

Edukacja i profilaktyka

Jesteś pod dobrą opieką

W ramach świadczenia naszych usług medycznych zajmujemy się:

Wsparciem w kryzysach relacyjnych, sytuacyjnych i rozwojowych

Pomocą psychiatryczną i psychologiczną w obliczu stresu

Zaburzeniami snu

Zaburzeniami odżywiania

Zaburzeniami adaptacyjnymi

Zaburzeniami okołoporodowymi

Uzależnieniami behawioralnymi i chemicznymi

Zaburzeniami afektywnymi

Zaburzeniami lękowymi

Zaburzeniami osobowości

Zaburzeniami dysocjacyjnymi

Zaburzeniami neurorozwojowymi

Zaburzeniami zachowania i emocji

Zaburzeniami ze spektrum schizofrenii i innymi zaburzeniami  psychotycznymi

Zaburzeniami psychicznymi w przebiegu uszkodzenia centralnego układu nerwowego i innych chorób somatycznych

Zaburzeniami związanymi z podeszłym wiekiem

Scroll to Top